seredilmek işlik

  1. Birine ýa-da bir zada bakylmak, äňedilmek, garalmak.

    • Gyzykly kino iki-üç gezek seredilýär.

  2. Birine ýa-da bir zada garaşyk edilmek, idedilme, äňedilmek.

  3. Bir zadyň anygyna ýetmek üçin barlanyp görülmek, bir işe garalmak.

    • Bizde arzalara seredilişi indi oňat. («Sowet Türkmenistany» gazeti)