seredişmek işlik

  1. Biri-biriňe bakyşmak, garaşmak, bir zada äňedişmek.

    • Biz biri-birimize geň galyjylyk bilen seredişdik-de oňa tanyşlyk berdik. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  2. Birine ýa-da bir zada garaşyk etmäge kömekleşmek, idedişmek, äňedişmek.

    • Olar biziň çagalarymyza seredişýär.

  3. Bir işi barlamaga kömekleşmek.