seplenmek işlik

  1. Birikdirilip erkidilmek, birleşdirilmek.

    • Täze turba seplenip rotoryň ýaňadandan aswda aýlanyp başlanyna gözi ilenden ol oňa buýruk berdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  2. Utgaşdyrylyp goşulmak, utgaşdyrylmak.