seplemek işlik

  1. Birikdirip berkitmek, birikdirip tutdurmak.

    • Ol porşene demir çybygy sepläpdirler. (M. N. Skatkin, Jansyz Tebigat)

  2. Utgaşdyryp goşmak, utgaşdyrmak.