sepirjek

Anatomiýa Gapyrganyň iki tarapdan döşe birleşen ýerinde aşak çykyp duran kekirdewük.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sepirjek - sepirjegi.