sepişmek işlik

  1. Biri-birine birleşmek, birigip berkişmek, sepleşmek.

  2. Utgaşyp goşulyşmak, utgaşmak.

    • Asman bilen Ýeriň sepişýän ýerinde Gün gyzaryp göründi.

  3. Bir zady sepmäge kömekleşmek, biri-biriňe bir zat sepmek, sepeleşmek.

    • Gyzlar suw sepişdiler.