sepelemek işlik

  1. Bir zady sepip çykmak, sepişdirmek.

    • Günbatardan öwüsýän pessaý şemal bolsa çäge owuntyjyklaryny sepeleýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  2. Ýagyp başlamak, ýagmak (ýagyş hakda).

    • Bulutlar ýeliň ugruna ýagyş sepeläp barýardylar. («Kolhoz Günleri»)