senet at

  1. Hünär, kär.

    • Meni zähmetim, senedim gün-günden ruhlandyrýardy. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan Ogly)

  2. Enjam, gural, şaý.

    • Dükanyň senetleri dargaşyp ýatyr. («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem senet - senedi.