semzek

Botanika Köplenç ekin arasynda ýere ýazylyp ösýän ýasy küti ýaprakly haşal ot.

  • Meniň bagyr semzegi ýaly döwleýin diýip duranymdan habary ýok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem semzek - semzegi.