semremek işlik

Semiz bolmak, etli-ganly bolmak, doluşmak.

  • Men hem senden az semrändirin öýdemok. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

  • Eşek semrese, eýesini deper. (nakyl)