semizlik

Arryk dällik, artyk etli-ganlylyk, ýaglylyk, çişiklik, ýogynlyk.

  • Onuň semizliginden ýaňa burny iki dulugynyň arasyndan çala görünýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Mallar orta semizlikde saklanýar. («Kolhoz Günleri»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem semizlik - semizligi.