selle

Könelişen söz Musulmanlarda: kellä oralýan uzyn bölek mata.

  • Men kelläme selle oranaýynmy? ! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Onuň başynda gar ýaly ak sellesi, egninde uzyn, gök ýüpek dony bardy. (B. Seýtäkow, Gyz Salgydy)