selki

Alakjap ýören, biagyry, ýalta, yrmandarak.

  • Onuň hekaýasy özüniň ömrüni gara öýde geçiren selki Täç eje hakynda barýardy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)