seleň

Dumly-duşdan howa çalyp duran, açyklyk, giňlik (ýer).

  • Iýip-iýip seleňe çykdyk. (Ata Salyh, Dynç Alyş Wagty)

  • Täze oba ýerimiz örän seleň ýer eken. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)