sekmek işlik

Bir ýere aýak basmak, barmak, görünmek, gelmek.

  • Dagy-duwara düýnkiň ýaly meniň gapymdan aýagyňy sekäýmegin! («Sowet edebiýaty» žurnaly)