sekizlik

  1. Sekizi bildirýän sifr.

    • Ol sekizligi owadan ýazýar.

  2. Sekiz gülli oýnalýan kart.

  3. Käbir zatlaryň ölçegini kesgitleýän san.

    • Sekizlik galoş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sekizlik - sekizligi.