sekiz san

8 sifriniň ady we onuň mukdary.

  • Indi sekiz sany döwekçi hatara durýardy, olaryň baryny ýeke ok bilen ýatyrmak boljakdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Sekiz geçä, dokuz teke. (nakyl)