segment seg‧ment

 1. Matematika Tegelegiň duga bilen onuň hordasy arasynda galýan bölegi.

 2. Biologiýa Käbir haýwanlaryň süýümek endamyny emele getirýän bogunlaryň biri.


Duş gelýän formalary
 • segmentde
 • segmentden
 • segmentdäki
 • segmente
 • segmenti
 • segmentinde
 • segmentindäki
 • segmentine
 • segmentini
 • segmentiniň
 • segmentiň
 • segmentiňi
 • segmentler
 • segmentlerde
 • segmentlerden
 • segmentlere
 • segmentleri
 • segmentleridir
 • segmentlerinde
 • segmentlerinden
 • segmentlerine
 • segmentlerini
 • segmentleriniň
 • segmentleriň
 • segmentli