segment

  1. Matematika Tegelegiň duga bilen onuň hordasy arasynda galýan bölegi.

  2. Biologiýa Kabir haýwanlaryň süýümek endamyny emele getirýän bogunlaryň biri.