sebit

Belli bir çäk, territoriýa töwerek, jelegaý.

  • Garaköli goýunlara Çärjew sebitlerinde ýaşan çarwalar köp üns beripdirler. («Edebiýat»)