sebäpkär

Bir zada sebäp bolan adam. bir zadyň amala aşmagyna esas bolan zat.

  • Bu ýagdaýyň sebäpkärleriniň özüdigine agronom diňe indi düşündi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Şunuň ýaly hadysalaryň emele gelmeginiň esasy sebäpkäri ýeldir. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)