seňse

Güýçli zarbanyň keselçiligiň täsiri netijesinde huşuny ýitiren, kontuziýaly, sarsak.

  • Ol bir hepdeläp hatda aglap hem bilmän gezdi, derdi ony seňse ýaly etdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)