seňňer

Üýşürilen gum beýikligi depe.

  • Gum depelerinden gum seňňerleri emele gelipdir. («Kolhoz günleri»)