seýreklik

Gür dällik, her ýerde birlik, selçeňlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem seýreklik - seýrekligi.


Duş gelýän formalary
  • seýrekligi
  • seýrekligine