seýrap

[seýra:p]

seýrap bolmak

Gana doýmak, ganmak.

  • Şahyr hiç haçan nahardan seýrap bolup doýmadyk garnyna seredende, özüne düýbünden ýaraşmaýan göriplik pikiri az wagt kellesine gelip geçdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)