seýislik

Seýsiň käri, ýagdaýy.

  • Atlaryň seýisligini edýän aman poşçy garşylyk görkezse-de bolmady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem seýislik - seýisligi.


Duş gelýän formalary
  • seýisligini