seýislemek işlik

 1. Çapylýan atlary çapyşyga taýýarlamak, idetmek.

  • Ine, atlylar atlaryny seýisläp gelipdir. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Özüňe oňat seretmek, özüňi bir tapda saklamak, ýaryşa taýýarlamak.

  • Ol özüni seýisläp ýör.


Duş gelýän formalary
 • seýisledi
 • seýislemegi
 • seýislemegiň
 • seýislemek
 • seýislemeli
 • seýislemäge-de
 • seýisleseň
 • seýisleýän
 • seýisleýändigini
 • seýisleýärdi
 • seýislänini
 • seýisläniň
 • seýisläp
 • seýisläpdir
 • seýislär
 • seýisläris
 • seýislärsiň