seýisçilik

seret seýislik

  • Onuň seýisçilikden hem habary bar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem seýisçilik - seýisçiligi.


Duş gelýän formalary
  • seýisçiligem
  • seýisçiligi
  • seýisçiliginden
  • seýisçiligiň
  • seýisçilikden