seýilgäh

Könelişen söz Seýil edilýän ýer, gezelenç etmäge oňaýly bolan ýer, seýil bagy.

 • Seýilgähe seýil etjek, ser çeşmeli dagy ýagşy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • seýilgähde
 • seýilgähdäki
 • seýilgähe
 • seýilgähi
 • seýilgähinde
 • seýilgähinden
 • seýilgähindäki
 • seýilgähine
 • seýilgähiniň
 • seýilgähiň
 • seýilgähler
 • seýilgählerde
 • seýilgählerdäki
 • seýilgählere
 • seýilgähleri
 • seýilgählerinde
 • seýilgähleriniň
 • seýilgähleriň