seýilçi se‧ýil‧çi at

Seýil edýän, gezelenç edýän adam.

  • Toýçy ýaly hemme ýygnandy baga, seýil bagy seýilçiden dolupdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • seýilçiden