seýiklenmek işlik

Döwlen süňküň daşyndan gamyş tagta-seýik goýlup baglanmak.

  • Seýiklenen ýaly edip saradyk. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • seýiklenen
  • seýiklenmegi