seçmek seç‧mek işlik

 1. Pytradyp sepmek, ýaýratmak, sepelemek.

  • Çöle bulut merjen, dek damjalar seçdi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Saýlap almak, saýlamak.

  • Men öz hünärimi näme üçin seçip aldym? («Mydam taýýar» gazeti)

gözýaş seçmek

seret gözýaş


Duş gelýän formalary
 • seçdi
 • seçdim
 • seçdiň
 • seçdiňiz
 • seçeli
 • seçen
 • seçenim
 • seçeninde
 • seçeninden
 • seçeniňden
 • seçenlerim
 • seçenlerinde
 • seçer
 • seçerdiň
 • seçerler
 • seçeýin
 • seçgin
 • seçip
 • seçipdir
 • seçipdirler
 • seçiň
 • seçme
 • seçmegi
 • seçmegiň
 • seçmek
 • seçmekde
 • seçmekligiň
 • seçmeklik
 • seçmeler
 • seçmeleri
 • seçmese
 • seçmesi
 • seçmäge
 • seçseňem
 • seçsin
 • seçýän
 • seçýändigiňizi
 • seçýänim
 • seçýär
 • seçýärdi
 • seçýärdiler
 • seçýärler
 • seçýärsiň