seçmedan seç‧me‧dan

[seçmeda:n]

  1. Seçme guýulýar gaýyş guty, gap.

  2. Giň nilli hyrsyz aw tüpeňi.

    • Meniň seçmedanym bilen kiçi kalibrli sport tüpeňim bar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • seçmedanym