seçme seç‧me

Aw tüpeňleriňde atmak üçin gurşundan edilen, togalajyk ownuk şärikler.

  • Arassa gurşundan plomba we seçme ýasaýarlar. (M. N. Skatkin, Jansyz tebigat)


Duş gelýän formalary
  • seçmeler
  • seçmeleri
  • seçmesi
  • seçmä