seçme

Aw tüpeňleriňde atmak üçin gurşundan edilen, togalajyk ownuk şärikler.

  • Arassa gurşundan plomba we seçme ýasaýarlar. (M. N. Skatkin, Jansyz Tebigat)