seçişmek işlik

  1. Biri-biriniň üstüne seçmek, bir zady seçmäge kömekleşmek, sepişmek.

  2. Saýlamaga kömekleşmek, saýlaşmak.

    • Men olara owlak-guzy seçişdim.