seçgi seç‧gi

 1. Çaga bolanda, gelin alnanda we ş. m. üstüne seçilýän süýji, pişme we ş. m.

 2. Saýlanyşyk, saýlaw.

  • Bu saparky boljak arçyn seçgisi hakynada gürrüň edişýärdiler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 3. Biologiýa Tebigy ýa emeli ýol bilen haýwanlaryň ösümlikleriň we ş. m. gowy tohumyny saýlap almaklyk, erbedini aýryp, gowusyny alyp galmaklyk.

  • Tebigy seçgi.

  • Emeli seçgi.


Duş gelýän formalary
 • seçgide
 • seçgiden
 • seçgidigini
 • seçgidir
 • seçgiler
 • seçgilerini
 • seçgileriň
 • seçgini
 • seçginiň
 • seçgisi
 • seçgisinde
 • seçgisine
 • seçgisini
 • seçgisiniň
 • seçgä