sazlamak işlik

[sa:zlamak]

  1. Saz guralynyň kirişlerini çekişdirip, gerekli owaza gurmak, düzmek.

    • Sazlary ýuwaş-ýuwaşdan tiňňirdedip, sazlap durkalar, hälki gul hümürdäp geçdi. (Aýbek, Nowaýy)

  2. Gerekli tehniki ýagdaýyna çalmak, düzgüne çalmak, gurnamak, düzetmek, bejermek.

    • Anýa maşyny sazlajak bolup güýmenip durdy. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

arany sazlamak

seret ara

keýp sazlamak

seret keýp