sazlaşykly sypat

[sa:zlaşykly]

Goşulyşyp, yzygiderli bir äheňde gidýan (ses hakda).

  • Ullakan, çalasyn maşynlar sazlaşykly güwwüldeýärdi. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

  • Esenow olaryň edil komanda berlen ýaly sazlaşykly çykan seslerine: -- Gurgunmysyňyz? ! -- diýdi-de, iki ýana gezmelemegini dowam etdirdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)