sazlaşmak işlik

[sa:zlaşmak]

  1. Sesler goşulyşyp, bir äheňde ýaňlanmak, sazlaşykly çykmak.

    • Horazlaň howada ýaňlanýan sesi üzülmezden gudak bilen sazlaşýar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  2. Düzgüne girip başlamak, düzelip başlamak, oňatlaşmak.