sazandar

[sa:zandar]

seret sazanda

  • Goý, ýaňlansyn bu şatlyga sazandarlaryň sazy, goý, Kiýewe baryp ýetsin bagşylaryň owazy. (R. Seýidow, Eserler)

  • Watanmyň şatlykly sazandarlary, sazy ökde çalşyňyza guwanýan. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Onuň yzysüre bir sazandar bilen bir deprekçi peýda boldy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)