sazanda

[sa:zanda]

Saz çalmak sungaty bilen meşgul bolýan adam, sazandar, çalyjy, sazçy.

  • Ýetginjek sazandalar dutarlaryny sazlap çalmaga başladylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Şahyrlar wasp edip ýazsa ol hakda, sazandalar sazyn düzse ol hakda. (N. Pomma, Saýlanan eserler)