sanjylmak işlik

  1. Dürtülmek, çümmek, sünjülmek.

    • Aýagyma tiken sanjyldy.

  2. Bedene iňňe bilen derman goýberilmek, sünjülmek.

    • Okuwçylar mama keseline garşy sanjyldy.

  3. Göçme manyda Ýiti täsir etmek, uly täsir galdyrmak.

    • Şol gülki artygyň ýüregine pyçak bolup sançyldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)