sammyldamak sam‧myl‧da‧mak işlik

Bolgusyz sözler geplemek.

  • Iň gowusy sammyldama-da goýny sür-de ugra! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)


Duş gelýän formalary
  • sammyldama-da