sammyk sam‧myk

Gepleşik dili Agzyndan bolgusyz söz köp çykýan, akylsyz, samsyk.

  • Özün ýaly sammykdyr öýdýärmiň?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sammyk - sammygy.


Duş gelýän formalary
  • sammykdyr
  • sammyklygyna