samahyllamak işlik

Biderek gürrüň etmek, bolgusyz, ugursyz gürlemek.

  • Hany samahyllap durma-da, ony şu taýdan aýyr diýdigim aýyr. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Ýeri, samahyllap durma-da barsana, oglan! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)