salma

Ene ýapdan bir-iki gulaklyk suw sowulýan kiçiräk ýap, aryk.

  • Suwlar akýar salmalarda şarlaşyp. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  • Olar salmanyň boýunda duşuşyp salamlaşdylar. («Bahar»)