sallanmak işlik

 1. Ýokardan aşaklygyna ýüp bilen düşmek, inmek, egilmek.

  • Erik miweleriniň agramyna şahalary aşak sallanypdyr. (A. Gowşudow, Eserler)

  • Çogly gün aşak sallanypdy. («Tokmak» žurnaly)

 2. Asylyp durmak, asylmak.

  • Onuň bilinden sallanýan gapda alty okly nagan bardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Şemal penjireleriň iki ýanyndan sallanýan ýukajyk tutularyny biraz galgadýardy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 3. Ýüzüňi aşak salyp, spesifik ritmli aýak basmak ýöremek.

  • Gaz ýörişli sallanyp barýan Aýsoltan ol aýdymy duýmaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ol birden öpişgeden Nabat gyzyň eli bedreli suwa sallanyp barýanyny gördi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)