sallanjyramak işlik

Ýüzüňi aşak salyp saýkiň basyp ýöremek, sallanybrak ýuwaş ýöremek.

  • Onuň sallanjyrap ýörişi Soltansöýnüň bütin durmuşyny özüne çekipdir. (Myraly)

  • Sallanjyrap, emaý bilen ätleýär, garanjaklap, gör kimidir ýatlaýar. (B. Kerbabaýew, Aýlar)