salkynlamak işlik

  1. Salkyn bolup başlamak, salkyn howa bolmak.

    • Ösüp duran şemal garaňky gatlyşandan beýläk salkynlap başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Salkyn ýerde, howada bolmak, dem-dynç almak, salkyn ýere çykmak.

    • Saýasyna keçe atyp, salkynlap ýataýmaly. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)