salgyt

  1. Döwlet tarapyndan ilaty salynýan töleg.

    • Oba hojalyk salgydy.

  2. Gyzyň hossary tarapyndan gelin edinjek tarapa gyzyň bahasy hökmünde talap edilýän zatlar, galyň.

    • Sawçylar gyzyň salgydyny soranda, Gül şu aşakdakylary sanapdyr. (Myraly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem salgyt - salgydy.