salgylanmak sal‧gy‧lan‧mak işlik

Bir zady anyklamak ýa-da tassyklamak üçin başga bir zada esaslanmak, salgy almak.

 • Darwin ýaşaýyş şertleriniň özgerip durýanlygyna dogruçyllyk bilen salgylandy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • salgylanalyň
 • salgylanan
 • salgylananda
 • salgylanandygy
 • salgylananymyzda
 • salgylananynda
 • salgylanaý
 • salgylandy
 • salgylandylar
 • salgylanma
 • salgylanmadyk
 • salgylanmaga
 • salgylanmagy
 • salgylanmagyň
 • salgylanmak
 • salgylanmakdyr
 • salgylanmakçy
 • salgylanmalar
 • salgylanmalara
 • salgylanmalarda
 • salgylanmalardan
 • salgylanmalary
 • salgylanmalaryny
 • salgylanmalaryň
 • salgylanmaly
 • salgylanmalydygyny
 • salgylanmalydyr
 • salgylanman
 • salgylanmany
 • salgylanmasy
 • salgylanmazdan
 • salgylanmazlyk
 • salgylanmaýarlar
 • salgylansak
 • salgylansaň
 • salgylanybam
 • salgylanyp
 • salgylanypdyr
 • salgylanypdyrlar
 • salgylanyň
 • salgylanýan
 • salgylanýandygyny
 • salgylanýar
 • salgylanýardy
 • salgylanýarlar
 • salgylanýarys